narniaproducts.com เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลของ คาเฟอีน ประโยชน์และโทษเป็นส่วนใหญ่ โดยเว็บไซต์ narniaproducts.com จะนำเสนอเนื้อหาหลักๆอยู่ 3 หัวข้อได้แก่

  • คาเฟอีน คืออะไร
  • ประโยชน์ของคาเฟอีน
  • 12 โทษของคาเฟอีน